Tjenester

Selskapsetablering

Regnskapsføring

Lønn

Utarbeidelse årsregnskap og innsendelse til Brønnøysund

Utarbeidelse av ligningsskjema og innsendelse til altinn