Nyheter

Regnskap Norge

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. De driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, og er en viktig høringsinstans. De er også en ledende kursleverandør innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer.

 

Link til nyheter fra Regnskap Norge

https://www.regnskapnorge.no/artikler/#aar=Vis